Een onderzoek naar presentatievormen
van het kunstenaarsboek.

Het boek op de leestafel. /// Het gesloten archief. /// Het boek in een doos. /// Het open archief. ///
Het boek in de schappen. /// Het boek letterlijk betreden. /// Het boek op de grond onder ijzeren platen.
/// Het boek in een intieme ruimte. /// Het boek als installatie in 2 aangrenzende ruimtes. /// Het boek
in een werkruimte. /// Het boek als object waar je langs loopt. /// Het boek als concept voor een ruimte.

close

project: een onderzoek naar presentatievormen van het kunstenaarsboek.


Archief Synergie, gevestigd in de Nieuwe Meer te Amsterdam, bestaat uit de beeldend kunstenaars Harry Pattynama en Irma van der Zande. Vanaf 1992 tot heden hebben zij al diverse presentatiemogelijkheden van het kunstenaarsboek onderzocht.
Met het kunstenaarsboek wordt hier een handboek in letterlijke zin bedoeld: het boek dat daadwerkelijk ter hand genomen dient te worden. Daarnaast ook een handboek in de zin van gids of leidraad. Waarin de kunstenaar de verantwoording heeft voor het creatieve idee en het boek zélf het beeldende werk is. Volgens Archief Synergie dient deze inspiratiebron in zijn geheel bekeken te worden en niet slechts te worden getoond door middel van enkele pagina’s.
In een ruimte van 150 m2 zullen de komende tijd 6 onderzoeksfases plaatsvinden. Ladenkasten, archief- en stellingkasten, afleg- en werktafels zijn verdeeld over 2 grote en 3 kleinere ruimtes waarin het onderzoek kan plaatsvinden. Het project zal zich richten op de presentatie van het kunstenaarsboek in al zijn facetten en streeft een aantal doelen na:

  • Het zoeken naar presentatie- en conserveringsvormen die er voor zorgen dat onderzoekers en andere belangstellenden meer toegang krijgen tot deze ‘hand’boeken (digitalisering, digitale bibliotheek, internet);
  • Het zoeken naar een manier waarbij onderzoek gepleegd kan worden naar het fysieke materiaal (installaties, bibliotheken, kussens voor boeken, studieplekken);
  • Het zoeken naar omgang met kwetsbare, zeldzame of kostbare uitgaven. De waarden hiervan zijn door de tijd bepaald (mag een kostbaar boek bv. ingezien worden, alleen of onder toezicht of met hulp van een assistent?);
  • Het zoeken naar een benadering waarbij het boek zijn kwaliteit behoudt en het karakter van het boek als kunstwerk overeind blijft.

Het onderzoek wil een nieuw model voor de toekomst geven en het kunstenaarsboek de mogelijkheid bieden zich te blijven manifesteren als bron van inspiratie.

Om de 2 maanden zal een onderzoeksfase plaatsvinden. Deelnemers zullen worden uitgenodigd een individuele presentatie te verzorgen. Onder deelnemers wordt verstaan kunstenaars en/of vormgevers die zich bewegen op het vlak van het kunstenaarsboek. Zij stellen voor deze gelegenheid materiaal beschikbaar. Van hen wordt een visie gevraagd welke zal passen binnen dit onderzoek. Archief Synergie wordt bij dit project ter zijde gestaan door Balta en Frans Baake, beiden beeldend kunstenaars die zich bezighouden met het vervaardigen en uitgeven van kunstenaarsboeken. Het project kan voor iedere geínteresseerde gevolgd worden. Gedacht wordt aan musea, academies, culturele instellingen, architecten en vormgevers en kunstenaars.
Gedurende 1 jaar worden er 6 tussenresultaten verwacht. Voor de vastlegging van deze fases en documentaties wordt gebruik gemaakt van de website als onderzoeksmedium. Deze tussenliggende verslagleggingen zullen de documenten van het eindresultaat vormen.
Het onderzoek start op 16 mei 2009.


Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst te AmsterdamDit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam en Kunstenaars&Co.


Fotografie Thomas Lenden, Amsterdam, www.lenden.nl