Een onderzoek naar presentatievormen
van het kunstenaarsboek.

Het boek op de leestafel. /// Het gesloten archief. /// Het boek in een doos. /// Het open archief. ///
Het boek in de schappen. /// Het boek letterlijk betreden. /// Het boek op de grond onder ijzeren platen.
/// Het boek in een intieme ruimte. /// Het boek als installatie in 2 aangrenzende ruimtes. /// Het boek
in een werkruimte. /// Het boek als object waar je langs loopt. /// Het boek als concept voor een ruimte.

close

deelnemer: Ingrid Scheinhardt, grafisch ontwerper [#04]


Ingrid ScheinhardtIngrid ScheinhardtIngrid Scheinhardt

Het boek bij de presentatie 'at random' samenstellen, een uniek boek.
Dit boek gaat over emoties. Ingrid heeft een fotograaf gevraagd zeven foto's van haar gezicht te maken. Hierop beeldt zij de zes zuivere basisemoties uit: blijheid, boosheid, afschuw, verdriet, verrassing en angst. Op één foto toont ze een emotieloos gezicht. Het boek bevat deze zeven foto's én 42 gemanipuleerde portretten. Deze laatste zijn niet-bestaande combinaties van de emotieloze gezichtsuitdrukking en de basisemoties.

lees verder.verberg content.

De portretten roepen verwarring op en zetten aan tot nadenken. De kijker krijgt een confronterende spiegel voorgehouden, maar ook een relativerende spiegel: de beelden zijn vaak zo vervreemdend, dat het weer grappig wordt.
De uitwerking is eenvoudig en helder. Per spread één beeld op de rechterzijde van de pagina met een wit kader er omheen om het portret te versterken. Onder elk portret staat een code die correspondeert met een overzicht achter in het boek. Hierin wordt een opsomming gegeven van de veranderende mimiek per emotie. Het eerste nummer van de code op elke pagina is de emotie in de ogen, het tweede geeft de emotie van de mond weer.

Het systeem dat ten grondslag ligt aan het idee van het boek is bepalend voor de gezichten die ontstaan. Ieder artificieel portret is een combinatie van twee verschillende foto's, waarbij de emotie in de ogen en die van de mond van elkaar verschillen. De uiteindelijke beelden zijn gelijkwaardig, elk portret is voor een ander inwisselbaar: het gaat om de reikwijdte aan combinaties van emoties. De volgorde is niet van belang. 'Randomness' is noodzakelijk om het idee over te brengen.

Voor het onderzoek is Ingrid met name geïnteresseerd in: het zoeken van een benadering waarbij het boek zijn kwaliteit behoudt en het karakter van het boek als kunstwerk overeind blijft.
Zij stelt het publiek in staat tijdens de presentatie hun eigen boek samen te stellen. Het publiek kan zelf de volgorde bepalen waarin de 49 verschillende beelden in hun unieke boek komen.
Kortom: alle boeken worden 'at random' samengesteld en dragen bij aan het groeien van de oplage.

Ingrid Scheinhardt is een zelfstandig grafisch ontwerper uit Amsterdam. Zij is in 2005 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. Daarvoor behaalde zij haar Master Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt autonoom en in opdracht. Opdrachten die onderzoek en analyse vergen, en een autonome en tijdloze benadering toelaten hebben haar voorkeur.

Haar liefde voor boeken komt voort uit het feit dat boeken zelf objecten zijn: de keuze voor materiaal, vorm, druktechnieken en binding interesseert haar. Zij houdt van het analyseren, structureren en ordenen van informatie, het aanbrengen van gelaagdheid en het maken van navigatie- of coderingssystemen.

Het vanzelfsprekend en nauwlettend observeren van mensen en hun leefomgeving is de basis van haar werk. Waarover zij zich verwonderd wil zij zichtbaar maken, met mensen delen. Het observeren en de manier van kijken hebben invloed op het uiteindelijke werk.
Zij werkt graag in serie. Om een idee over te brengen laat zij vaak een veranderingsproces zien. Van de kijker verwacht zij de bereidheid om te observeren, opdat het idee zich helder en stapsgewijs laat ontsluieren. Het uiteindelijke werk moet open blijven voor eigen interpretatie en discussie. Van nature is ze zeer beeldend ingesteld. Beeldend experiment en de zoektocht naar reproductieve technieken vindt ze in haar werk belangrijk.


www.ingridscheinhardt.nl